Bruktbåter kjøpes

Kontakt vår serviceavdeling direkte på +47 958 81 000 

or salg@vestfoldmaritim.no og få et kontantbud på båten din umiddelbart.

Vi kjøper alt fra Kr. 25,000 to Kr. 1,500,000.

Fyll gjerne ut vårt bruktbåt skjema.

Bruktbåter kjøpes