D5L Fritidsbåtskipper Kurs

Velkommen til D5L-Fritidsbåtskipperkurs hos Vestfold Maritim. Ved å ta D5L kan du føre fartøy på over 15 meter og med en bruttotonnasje på inntil 50. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart. Kurset har hovedvekt på navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler og sikkerhet.

Om selve kurset

Vi organiserer kurset over 3 langhelger, med eksamener fortløpende når hver modul er ferdig.

Kurset er iht til lærerplanen til Sjøfartsdirektoratet med 120 obligatoriske skoletimer (45min):

  1. Navigasjon 36 timer – eksamen 4 timer
  2. Navigasjonsmidler 10 timer – eksamen muntlig
  3. Sjøveisregler og brovakthold 14 timer – eksamen 2 timer
  4. Skipslære 15 timer – eksamen 2 timer
  5. Sikkerhet 20 timer – eksamen 3 timer
  6. Teknologi og motorlære 8 timer – eksamen 2 timer
  7. Navigasjonsmidler (praktisk) 8 timer – deltatt
  8. Håndtering av fartøy (praktisk) 9 timer – deltatt

Kurset er pedagogisk lagt opp slik at det er en fin balanse av undervisning, oppgaver og refleksjoner.

Dette er ett kurs for viderekomne og det forventes at kandidaten har teoretisk kunnskap tilsvarende båtførerprøven og praktisk erfaring fra båt på mer enn 8 meter i mer enn 3 år.  Det blir mulighet for praktisk utsjekk ette endt kurs for de som ikke kan dokumentere 3 års fartstid.

Krav til Fritidsbåtskippersertifikat

Du må dokumentere bestått eksamen, tilstrekkelig fartstid og ha en gyldig helseerklæring for å få et Fritidsbåtskippersertifikat. I stedet for dokumentert fartstid kan men ta en praktisk utsjekk/eksamen. Læresteder som underviser til Fritidsbåtskippersertifikat (D5L) skal være godkjente av Sjøfartsdirektoratet.

Fartstid

Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtførerkort. Eventuelt kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffisersertifikat.

Dersom du ikke kan dokumentere gyldig fartstid er det mulig å ta praktisk utsjekk hos oss i stedet. Da er ikke dokumentasjon på fartstid påkrevd.

Legeattest

Det kreves en gyldig legeattest, som bekrefter tilfredsstillende syn, fargesyn, hørsel og allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn 1 år dersom ikke annen gyldighet er angitt. Legeattest til bil, med tillegg om fargesyn er godkjent.

Utstedelse av sertifikat

Søknad om Fritidsbåtskippersertifikat sendes Sjøfartsdirektoratet. Informasjon www.sjovett.no

Kursarrangør: Carl Roar Aamli i Sail On AS i samarbeid med Vestfold Maritim og NMKS

Sted: Vi har kurs i hele landet

Pris: Kr 22 770,-

Vinterkampanje med til 18 500 kr alt inkludert for de som melder seg på innen 31 desember 2018.

Ta kontakt dersom dere er flere som ønsker å melde dere på i sammen, ta kontakt for grupperabatt.

Grunnpris (minus sikkerhetskurs): kr 16 900,-
Tillegg for sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner): kr 2.700,- da de som har grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO 50) ikke trenger å ta dette.
Eksamen pr. emne/prøve (6 stk) pris: kr. 495,-
Totalt: kr 22 770,-

Vi tar forbehold om små endringer i pris og tider for 2019

Kommende kurs

D5L Fritidskipper kompakt kurs i hele landet:

kompaktkurs går over 3 langhelger og du må være forberedt på å ta noe fri fra jobben

Sandefjord: 21 mars – 8 april 2019

Oslo (Holmlia): 7 – 25 mars 2019

Oslo (Holmlia): 2-27 mai 2019

Moss: 21 mars – 08 april 2019

Fredrikstad: 31 januar – 18 februar 2019

Kristiansand: 7-25 mars 2019

Stavanger: 7-25 mars 2019

Bergen: 31 januar – 18 februar 2019

Bergen: 7-25 mars 2019

Bergen: 2-27 mai 2019

Ålesund: 7-25 mars 2019

Trondheim: 7-25 mars 2019

Sandnessjøen: 10-28 januar 2019

Bodø: 28 februar – 18 mars

Tromsø: 7-25 mars 2019

 

D5L Fritidsskipper kveldskurs:

Kveldskurs går over en kveld i uka gjennom hele høsten 2018 og vinteren 2019

Tønsberg – 8 oktober 2018 – 24 mars 2019

Oslo (Holmlia): 8 oktober 2018 – 24 mars 2019

Oslo (Vest): 10 oktober 2018 – 24 mars 2019

Drammen: 11 oktober 2018 – 24 mars 2019

Bergen: 16 oktober 2018 – 24 mars 2019

 

D5 Kystskipper tillegg:

D5 tillegg går over en langhelg

Bergen: 26-28 april 2019 (eksamen 6./7./8. mai)

Bodø: 26-28 april 2019 (eksamen 6./7./8. mai)

Oslo: 26-28 april 2019 (eksamen 6./7./8. mai)

 

D5LA påbygning og tilbud om praktisk utsjekk får dere mer informasjon om på selve kurset

 

Alle våre D5L kurs er bygd opp med hvert fag som egne moduler, med del-eksamen kort tid etter. Dersom eksisterende kursplan ikke passer inn i din hverdag er det mulig å dele dette opp slik at man får dette til.

Det er oppmøteplikt på D5L kurset for å få bestått kursbevis.

Målgruppe

Alle som skal føre fritidsbåt over 15 meter og 24 meter, skal drive passasjer befordring for fartøy opp til 15 meter og maks 12 passasjerer, eller som bare ønsker å utvide sin maritime kunnskap og muligheter.

Kursmateriell

I våre priser er kurs kompendier inkludert for hver modul, 6 totalt.

Eksamen/Sertifisering

Du må ha bestått Fritidsbåtskippereksamen fra et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet med minst karakteren 3 i hver modul. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde). Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, skipslære, sikkerhetsopplæring, motorlære og praktisk håndtering av større fartøy. Kurset er på 120 timer. Eksamen består av skriftlige og muntlige/praktiske prøver.

KONTAKT